Toneel

Een leuk avondje uit???                                                                                                           Een avondje toneel kijken??

U bent van harte welkom in Restaurant Bosgoed in Wilp-Achterhoek.

Er zijn 3 toneel uitvoeringen te weten:                                                               Vrijdagavond 10 maart zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur                                           Zaterdagmiddag 11 maart zaal open 13.00 uur aanvang 13.30 uur                             Zaterdagavond 11 maart zaal open 19.00 uur aanvang 20.00 uur


Een baby om te stelen

De echtgenoot van de burgemeester, komt na haar verblijf in een kuuroord terug naar huis. Op het station grijpt ze per vergissing een verkeerd stuk bagage, hetgeen tot gevolg heeft, dat ze thuiskomt met een babydraagtas plus inhoud. Nauwelijks heeft zij de situatie aan haar man uitgelegd, of er dient zich ook al de commissaris van politie aan met het vreselijke nieuws, dat in hun gemeente de kidnapping van een baby heeft plaatsgevonden. Als de burgemeester hem probeert te vertellen, dat het allemaal op een misverstand berust, verwijst de commissaris dat naar het land der fabelen. ‘’zomaar per vergissing een baby meenemen, kan niet. Daar moet een misdadig brein achter zitten.’’ Vrezend voor z’n hachje, durft de burgemeester verder niets meer te zeggen, maar nu zitten hij en z’n vrouw wel met een baby opgescheept, waarnaar een grootscheepse zoekactie gestart is. Een baby overigens, die op de meest ongelegen momenten van z’n bestaan blijk geeft. En probeer dat maar eens te verbloemen, c.q. uit te leggen, of beter gezegd uit te liegen, aan allen, die regelmatig over de vloer komen. Een baby om te stelen, en een stuk om te zoenen!

Entree volwassenen € 7,50 inclusief een kopje koffie.
Entree kinderen t/m 12 jaar € 5,00 inclusief een glas limonade

Verkooppunten:
Tankstation de Croon, Twello
Boekhandel Oonk, Twello
Graanhandel Bosgoed, Wilp-Achterhoek